Udskriv denne side

Generalforsamlingsreferat 2017

Beretning 2017

Som sædvanlig vil jeg starte med lidt statistik. Diabetesforeningen har nu ca. 90.000 medlemmer og er en af de store spillere på sundhedsmarkedet. Vores primære opgave er at bekæmpe diabetes og forbedre livskvaliteten for diabetikere og deres pårørende og at forebygge diabetes og dens følgesygdomme. F.eks. hjerte-kar-, øjen-, nyre- og nervesygdomme. (Neuropati). Først og fremmest p.g.a. de forfærdelige følgesygdomme ER diabetes en farlig sygdom, der skal tages alvorligt fra  dag 1.

90.000 medlemmer er ikke mange, når man tænker på, at hver dag får 79 danskere konstateret diabetes, og de seneste tal jeg har hørt er, at ca. 326.000 personer er diagnosticeret med diabetes, svarende til ca. 6% af befolkningen. Antallet af diabetikere er fordoblet på 10 år, og i 2030 vil op mod 630.000 danskere have diabetes.. I Gentofte har 3.200 personer konstateret diabetes ifølge sundhedsstyrelsen hvoraf de 1.900 med type 2, heraf er kun ca. 700  medlemmer af diabetesforeningen, så vi skal fortsat stramme os an og være synlige, hvor vi kan , og hele tiden argumentere for at få nye medlemmer.

Vi ved også at ca. 60.000 har diabetes uden at vide det og, at 300.000 danskere skønnes at have prædiabetes, d.v.s. forstadie til diabetes.

Tallene viser, at hver 20. dansker har diabetes og vi ved, at der i gennemsnit er 79 danskere, der hver dag får konstateret diabetes, og at antallet af danskere med diabetes er fordoblet på kun 10 år. Jeg kan nævne, at der i 1996 var 113.598 registrerede tilfælde, i 2001 var det steget til 161.419 og i dag altså over 326.000. Ca. 10% er type 1 diabetikere. I gennemsnit dør mere en 12 danskere hver dag af diabetes og følgesygdommene. For 18 år siden blev det kaldt gammelmandssukkersyge, men i dag finder vi type 2 helt ned i folkeskolen. Diabetes eksploderer i Østasien, og i USA er der nu gennemsnitlig et barn i hver 5 klasse, der har diabetes.

P.t. koster diabetes det danske samfund 86 mio. om dagen, men det kan blive billigere, hvis vi kan få diabetikerne reguleret bedre, så vi undgår komplikationer..

Og … Diabetes ER en farlig sygdom, lad os slå det fast med syvtommersøm. Tina Vilsbøl, der lige er udnævnt til klinikchef på det nye Steno Diabetescenter Copenhagen, der bygges på Herlev Hospital, fortæller mig det ofte. Der findes som bekendt to grundtyper Type 1 og type 2. Og, hvad der måske er overraskende for de fleste: Arveligheden er større ved type 2 end ved type 1.

Vi har i det forløbne år haft mange aktiviteter. I vintermånederne januar – juni  2017 har vi haft en   stand på Gentofte Hovedbibliotek den 1. lørdag i hver måned kl. 11-13. Så må vi se. På vores stand har man kunne få svar på spørgsmål om diabetes og fået foretaget en risikotest. Mange har set os, men ikke mange har besøgt os. Vi mener dog fortsat, at det er et godt udstillingsvindue i diabetessagen.

Herudover har vi jo vores tilbagevendende diabetescafé hver den 1. tirsdag i måneden kl. 15 til 17. Der kommer af og til en ny og kikker ind, men det er hovedsageligt den faste gamle garde, der møder op. Vi har her af og til haft forskellige indlæg fra eksterne foredragsholdere, men med det nuværende besøgsantal, kan vi ikke tillade os at invitere nogen.

Vi havde én rundvisning på Hvidøre slot lørdag den 20. maj . Hvidøre slot er et spændende sted. Det ejes af Novo Nordisk, og var for nogle år siden diabeteshospital. Efter hospitalet blev flyttet til Steno Diabetes Center er stedet nu kursus og mødeejendom for Novo-koncernen. Det var her Kejserinde Dagmar og dronning Alexandra boede, da de flyttede til Danmark efter den russiske revolution. På Hvidøre findes et lille museum for Novo og Nordisk, hvor man bl.a. kan se de første kanyler.

Landsindsamlingen søndag den 11. juni var den bedste vi endnu har haft. Her har jeg et stort cadeau til hovedkontoret, der sørgede for indsamlere. Vi fik mere end 21.000 indsamlet hos os, hertil kommer indbetalinger via Mobile Pay, og på landsplan blev der indsamlet 3,8 mio. Det er jo vigtigt at støtte børn, der har fået konstateret diabetes 1 og forældrene, der skal lære at sørge for børnene og lære dem at tage deres insulin og spise fornuftigt. Så det indsamlede beløb går kursus for børn og forældre, pumper osv til børnene. En af grundene til det gode resultat er, at vi overdrog ansvaret for indsamlerne til Hovedkontoret i København, der ringede rundt. De er åbenbart bedre til at få folk til at samle ind, selv om der fortsat er mange der melder sig, uden at de dukker op. Vi arrangerede og har gjort det igen i år, at indsamlerne kan aflevere deres bøtter hos os eller selv levere dem til udvalgte banker.

Også ældredagene på Gentofte Rådhus havde vores bevågenhed. Her har vi virkelig mulighed for at synliggøre os over for de mange ældre, der møder op der. Vi er glade for, at vi igen har fået lov til at stille med en stand der, og vi mener selvfølgelig, at klientellet er en stor del af vores målgruppe. Der er da også en del, der kommer hen og taler med os og vi får uddelt en del blade, brochurer m.v. Jeg er da også sikker på, at en del af de fremmødte har diabetes, mange uden at vide det. Vi havde i år vores testskemaer med, og der var en stor interesse for dem.

Vi har et godt samarbejde med Elsebeth Schmith på Tranehaven og kommer der også ca. 3 gange årligt en halv times tid, hvor vi fortæller om diabetesforeningen og hvordan det er at leve med diabetes.

Jeg har i årets løb deltaget i et par fjernsynsudsendelser, hvor jeg har fortalt om livet med diabetes, ligesom det er blevet til en enkelt film til brug for Steno Diabetes Centers 85 års fødselsdag. Herudover har jeg været indkaldt til en morgenudsendelse i DR, hvor jeeg mødte op i DR byren kl. 6.30 om morgenen sammen med vores direktør Henrik Nedergård.

I lyset af det gode samarbejde vi har med Tina Vilsbøl, professor og leder af Diabetesafdelingen på Gentofte hospital er Einar Bolt og jeg blevet anmodet om at deltage i et dialogforum for diabetes på hospitalet, hvor de fra hospitalets side fortæller om deres planer, og vi kan komme med input, hvis vi har noget på hjertet.

Jeg synes vi har et rigtig godt samarbejde med hospitalet og Tina Vilsbøl, og vi har aftalt, at vi skal forsøge at få et arrangement på benene senere, når ikke alle er optaget med etableringen af det nye center i Herlev. I øjeblikket roterer sygeplejesker og læger rundt mellem de tre hospitaler for at lære hinanden bedre at kende.

Det er et stort håb for bestyrelsen, at vi kunne få nogle nye aktive medlemmer ind i bestyrelsen. Helbredsmæssigt er jeg ikke på toppen og det er nok begrænset, hvor længe jeg kan fortsætte.

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. På grund af mine forskellige skavanker har I, især Einar, måtte tage et ekstra slæb, hvad I skal have mange tak for. Tak til bestyrelsen og de fremmødte i dag.