Udskriv denne side

Har du haft graviditetsbetinget diabetes?

Region Hovedstaden

Gentofte Hospital

Har du haft graviditetsbetinget diabetes?

- så har du stor risiko for at udvikle type 2 diabetes

Grundet risikoen for udvikling af type 2 diabetes vil vi gerne tilbyde dig at deltage i et videnskabeligt studie, der har til formål atundersøge, om et diabeteslægemiddel kan reducere risikoen for at udvikle diabetes.

Studiet varer 5 år, foregår i Diabetologisk Forskningsenhed, Gentofte Hospital og

ledes af overlæge,dr. med., Tina Vilsbøll.

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt venligst: Læge, ph.d.-studerende, Signe Foghsgaard

eller humanbiolog, ph.d., Louise Vedtofte

E-mail: graviditetsbetingetdiabetes@gmail.com Tlf.: 5182 6149

Der er mulighed for at starte i forsøget indtil sommerferien

Projektet er godkendt af Sundhedsstyrelsen, De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden og Datatilsynet.