Udskriv denne side

Indkaldelse til Generalforsamling 2018

 

 

GENTOFTE LOKALFORENING

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag d. 27. februar 2018 kl. 19.30 i Restauranten på Plejehjemmet Salem

Dagsorden.

1)    Valg af dirigent

2)    Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år.

3)    Fremlæggelse af regnskab.

4)    Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse

senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5)    Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte

nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget.

6)    Valg af bestyrelse

7)    Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1.- og en 2.- suppleant.

8)    Valg af bilagskontrollant.

9)    Eventuelt.