Udskriv denne side

Indkaldelse til Generalforsamling 2019
GENERALFORSAMLING

I følge lovene skalordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar.

Forenngens Hovedbestyrelse har besluttet, at generalforsamlingen i 2021 aflyses og udskydes til 2022.

Til den tid vil generalforsamlingen i følge lovene have følgende dagsordenden

Dagsorden.

1)    Valg af dirigent

2)    Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år.

3)    Fremlæggelse af regnskab.

4)    Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse

senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5)    Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte

nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget.

6)    Valg af bestyrelse

7)    Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som 1.- og en 2.- suppleant.

8)    Valg af bilagskontrollant.

9)    Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er lokalforeningen vært for et traktement med smørrebrød.

Vigtigt!

Har du lyst til at indtræde i bestyrelsen så mød op generalforsamlingen eller kontakt formanden Finn Laursen på tlf. 28 13 84 86

 

Diabetescafeen den førstetirsdag i måneden er aflyst indtil videre p.g.a.g Corona.

Hovedbiblioteket. Også rådgivningen her er midlertidigaflyst p.g.a.g Corona