Udskriv denne side

Lev Let-uden diabetes

Fra: Tina Vilsbøll [mailto:t.vilsboll@dadlnet.dk
Sendt: 17. februar 2014 14:32
Til: kjeld.storm@sport.dk
Cc: clarissafrandsen@gmail.com; ''Pernille Mensberg''; tpe@Gentofte.dk
Emne: Lev Let - uden diabetes

 

Kære Kjeld

 

Som du ved har vi gang i projektet: Lev let - uden diabetes og da vi stadig er udfordrede med rekruttering af deltager, vil det være en stor hjælp, hvis du (igen?) vil sprede budskabet om projektet. Vi har pt. 10 deltager og mangler dermed 115 , vi tænker at pårørende/venner/bekendte til diabetes patienter kunne være en mulighed. Kandidater til projektet kan opfordres til at kontakte os på telefon, mail eller læse om det på vores facebook side, hvor der findes diverse artikler om projektet og deltager information. Vi har også mulighed for at sende informationsmateriale i form af foldere og plakater.

 

Det drejer sig om

  • Personer over 18 år
  • Body mass index (BMI) over 25 kg/m2
  • Inaktive (under 150 minutters træning om ugen)

 

Vores kontakt info

Tlf.: 20 45 29 89 (hverdage ml. kl. 9-16)

E-mail: levletudendiabetes@gmail.com

Facebook side: www.facebook.com/levletudendiabetes

Jeg har vedhæftet vores folder (hvori informationerne står) + et par artikler fra Politikken omkring projektet.

 

De bedste hilsner

Tina

 

Tina Vilsbøll, professor, dr. med.

Specialeansvarlig overlæge, leder af Diabetologisk Forskningsenhed

Medicinsk afdeling F

Gentofte Hospital

Københavns Universitet

Niels Andersens Vej 65

2900 Hellerup

Danmark
Mobil: +45 4094 0825

Telefon: +45 3977 2461

Fax: +45 3977 7661

E-mail: t.vilsboll@dadlnet.dk