Udskriv denne side

Motionstilbud for diabetikere

ET MOTIONSTILBUD TIL DIABETIKERE I GENTOFTE KOMMUNE

- ET SAMARBEJDE MELLEM

FOREBYGGELSESAFDELINGEN PÅ TRANEHAVEN

KONTAKT

VEJLEDNING

Elizabeth Ulrich Brydesen

Bevægelseskonsulent

Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven

Tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-14.00tlf. 8820 5102

TILMELDING

H-O-F GentofteLyngby Hovedgade 15 D · 2800 Kgs. Lyngby

Telefontid: Mandag-torsdag kl. 09.00-17.00fredag kl. 09.00-15.00 Tlf. 4596 0100

NÆRGYMNASTIK

forbedrer din kondition, styrke, bevægelighed og balance - alt det, der skal til, for at klare hverdagens gøremål og undgå faldulykker.

Det er et tilbud om gymnastikundervisning tæt på egen bolig. Målgruppen er ældre med nedsat mobilitet.

Der tages individuelle hensyn. Er man ikke til gulvøvelser, foregår træningen som stolegym­nastik.

Undervisningen er tilrettelagt iht. folkeoplys­ningsloven og i et samarbejde mellem H-O-F Gentofte og Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven.

UNDERVISERE

Underviserne er uddannede fysioterapeuter eller afspændingspædagoger.

PRIS

Kr. 36,50 pr. mødegang.

Der betales for hele perioden på en gang. Be­talingen skal ske senest 6 dage efter modta­gelsen af girokortet.

Perioden er halvårlig (fra nytår til sommer og igen fra sommer til jul).

TID

Undervisningen foregår i dagtimerne og varer 1½ time pr. gang. NærGymnastik udbydes året rundt og så vidt muligt uden andre afbrydelser end ferier/hel­ligdage.

Salem, Mitchellsstræde 5, via bagindgangen for enden af Mitchellsstræde, 2820 Gentofte

78635  Fredag 09.00-10.30 - Diabetes